Příspěvky zdravotních pojišťoven v roce 2021

I letos jsem pro vás připravila přehled tří největších zdravotních pojišťoven s aktuálními preventivními programy pro rok 2021. V tomto přehledu naleznete příspěvky, které se týkají prevence obezity, ať již v rámci sestavení výživového plánu, měření na bio-impedanční váze nebo podpoře pohybové aktivity. Příspěvky jsou určeny jak pro dospělé, tak i pro děti. Oproti roku 2020 bohužel nedošlo u většiny pojišťoven k navýšení příspěvku ohledně nutriční péče. Částka byla navýšena pouze u Pojišťovny ministerstva vnitra, kde děti mohou získat po přenechání příspěvku svých rodičů až 1500 Kč.

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

Příspěvek: Sestavení jídelníčku nutričním terapeutem
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Od 19 let až 500 Kč ročně.
 • Do 18 let (dítě) může čerpat až 1 500 Kč ročně. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny.

Více informací naleznete na stránkách pojišťovny. 

Příspěvek: Sportovní pohybové aktivity 
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Od 19 let až 500 Kč ročně.
 • Do 18 let (dítě) může čerpat až 1 500 Kč ročně. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny.

Více informací naleznete na stránkách pojišťovny. 

 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Příspěvek: Prevence obezity
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Do 18 let (dítě) může čerpat až 300 Kč ročně.

Více informací na stránkách pojišťovny.   

Příspěvek: Pravidelné pohybové aktivity
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Od 19 let700 Kč ročně.
 • Do 18 let (dítě) může čerpat 500 Kč ročně na sportovní kroužky
 • Do 10 let (včetně) může dítě čerpat částku 1000 Kč na organizované plavecké kurzy (Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, ani proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola.)

Více informací naleznete na stránkách pojišťovny.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Příspěvek: Pravidelné pohybové aktivity
Věková skupina a výše příspěvku:  

 • Od 19 let až 500 Kč ročně
 • až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.
 •  800 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. 

Více informací na naleznete na stránkách pojišťovny.
VZP pro tento rok opět nenabízí příspěvek na redukci obezity od nutričního terapeuta pro děti či dospělé. 

Dagmar Mušková
Author: Dagmar Mušková

Další články

Kontaktujte mě

Ráda Vám poskytnu více informací
k nabízeným službám